Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

GWEFAN JW.ORG

Rhannu Cyswllt o Erthygl, Fideo, neu Gyhoeddiad

Rhannu Cyswllt o Erthygl, Fideo, neu Gyhoeddiad

Defnyddiwch y nodwedd Rhannu er mwyn anfon cyswllt o unrhyw erthygl, fideo, neu gyhoeddiad oddi ar jw.org.

  • Cliciwch ar yr eicon Rhannu ar waelod unrhyw erthygl neu fideo er mwyn rhannu cyswllt i’r dudalen We honno.

  • Cliciwch ar yr eicon Rhannu sy’n ymddangos yn yr opsiynau lawrlwytho cyhoeddiad er mwyn rhannu cyswllt i’r cyhoeddiad hwnnw.

Mae gan y ffenestr Rhannu ddau opsiwn:

  • Maes testun sy’n cynnwys cyswllt i’r dudalen rydych yn ei rhannu. Copïwch y cyswllt sydd yn y maes testun a’i gludo mewn e-bost neu neges destun.

  • Cyswllt Rhannu mewn e-bost. Cliciwch y cyswllt er mwyn creu e-bost; bydd thema’r erthygl neu’r cyhoeddiad yn ymddangos oddi fewn y llinell Pwnc yn ogystal â chyswllt i’r erthygl neu’r cyhoeddiad yn neges yr e-bost. (Sylwch: Efallai bydd rhaid dewis pa raglen e-bost i’w defnyddio.)