Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

GWEFAN JW.ORG

Llywio JW.ORG ar Ddyfais Symudol

Llywio JW.ORG ar Ddyfais Symudol

Mae pob tudalen we, a nodweddion eraill sydd ar gael ar sgrin cyfrifiadur cyffredin, hefyd ar gael ar ffôn clyfar neu dabled. Ond, ar sgriniau dyfeisiau symudol, mae’r dewislenni a’r sgriniau wedi eu trefnu yn wahanol er mwyn rhoi’r profiad gorau posibl. Bydd yr awgrymiadau yn yr erthygl hon yn eich helpu i gael hyd i’r eitemau sydd eu hangen arnoch ar jw.org.

 Defnyddio Dewislenni Llywio’r Ddyfais Symudol

Ar sgrin lawn mae’r prif adrannau yn dangos ar draws brig y sgrin yn barhaol ac mae’r ddewislen ail lefel yn dangos yn fertigol ar ochr chwith y sgrin.

Ond, ar ddyfais symudol â sgrin fach, mae pob dewislen yn dangos yn fertigol. Hefyd, mae’r dewislenni yn guddiedig pan nad ydyn nhw’n cael eu defnyddio er mwyn gadael i gynnwys y we ddefnyddio cymaint o’r sgrin ag sy’n bosibl.

 • Cliciwch y botwm Dewislen i guddio neu ddangos y dewislenni llywio. Cliciwch enw’r adran i fynd at dudalen lanio’r adran honno.

 • Cliciwch y botwm Ehangu’r Rhestr i weld opsiynau dewislen ail lefel o fewn adran. Cliciwch ar opsiwn yn y ddewislen i fynd at dudalen lanio’r opsiwn hwnnw.

 • Cliciwch y botwm Crebachu’r Rhestr i guddio opsiynau’r ddewislen ail lefel o fewn yr adran.

 • Cliciwch y botwm JW.ORG er mwyn dychwelyd i’r hafan.

 • Cliciwch y botwm Dewisydd Iaith i ddangos rhestr yr ieithoedd sydd ar gael.

 • Cliciwch y botwm Chwilio i gael hyd i gynnwys drwy ddefnyddio’r nodwedd Chwilio Safle. (Nid yw’r nodwedd yma ar gael ar gyfer y wefan Gymraeg ar hyn o bryd.)

 Llywio Erthyglau a Phenodau o Fewn Ein Cyhoeddiadau

Ar sgrin lawn, mae’r tabl cynnwys wastad yn weladwy wrth ichi ddarllen erthygl neu bennod yn ein cyhoeddiadau. Ond, ar ddyfais symudol â sgrin fach mae’r tabl cynnwys yn guddiedig.

 • Cliciwch y botwm Dangos y Rhestr i ddangos y tabl cynnwys. Cliciwch deitl i ddangos cynnwys yr erthygl honno neu un o’r penodau.

 • Cliciwch y botwm Blaenorol i ddangos yr erthygl neu’r bennod flaenorol.

 • Cliciwch y botwm Nesaf i ddangos yr erthygl neu bennod nesaf.

 • Cliciwch y botwm Cuddio’r Rhestr i guddio’r tabl cynnwys a pharhau i ddarllen yr erthygl neu bennod dan sylw.

 Llywio’r Beibl Ar-lein (Nid yw’r nodwedd yma ar gael ar gyfer y wefan Gymraeg ar hyn o bryd.)

Ewch at CYHOEDDIADAU > BEIBL a dewiswch iaith, er enghraifft Saesneg. Yna cliciwch y botwm Chwilio a chliciwch y botwm Darllen Ar Lein. Neu, cliciwch y ddolen Darllenwch y Beibl ar Lein yn yr hafan, dewiswch iaith a chliciwch y botwm Chwilio.

Ar Bar Llywio’r Beibl, dewiswch lyfr y Beibl a phennod o’r cwymprestri a chliciwch y botwm Ewch.

Wrth ichi sgrolio i lawr drwy’r bennod, mae Bar Llywio’r Beibl yn aros wedi’i binio ar y Bar Dewislenni i’w gwneud yn haws ichi lywio i bennod arall.

 • Cliciwch ar y botwm Dadbinio i ddadbinio Bar Llywio’r Beibl oddi ar y Bar Dewislenni. Mae hyn yn rhoi mwy o le ar y sgrin ar gyfer testun y Beibl. I ddewis pennod wahanol, yn gyntaf mae angen sgrolio i frig neu waelod y dudalen gyfredol.

 • Cliciwch y botwm Pinio er mwyn pinio’r Bar Llywio Beibl ar y Bar Dewislenni.

 • Cliciwch y botwm Dangos y Rhestr i weld tabl cynnwys y Beibl, gan gynnwys y deunydd yn y cyflwyniad a’r mynegeion.

 • Cliciwch y botwm Blaenorol i ddangos y bennod flaenorol.

 • Cliciwch y botwm Nesaf i ddangos y bennod nesaf.

 • Cliciwch y botwm Cuddio’r Rhestr i guddio tabl cynnwys y Beibl.

 Gwrando ar Fersiwn Sain yr Erthygl

Os yw fersiwn sain ar gael ar gyfer yr erthygl y darllenwch, mae’r Bar Sain yn dangos.

 • Cliciwch Chwarae i ddechrau chwarae’r trac sain.

 • Cliciwch Rhewi i rewi’r sain. Cliciwch Chwarae eto i ailgychwyn chwarae’r trac sain.

 • Llusgwch y pwyntydd sain ymlaen neu yn ôl i symud at bwynt gwahanol yn y trac sain.

Os ydych yn dechrau chwarae’r trac sain ac yna’n sgrolio i lawr yr erthygl, bydd y Bar Sain yn aros wedi’i binio ar y Bar Dewislenni. Mae hyn yn caniatáu ichi rewi ac ailgychwyn y sain heb golli’ch lle yn yr erthygl.