Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

GWEFAN JW.ORG

Cael Hyd i Gynnwys Iaith Arwyddion

Cael Hyd i Gynnwys Iaith Arwyddion

Mae’r rhan fwyaf o gynnwys iaith arwyddion mewn fformat fideo. Mae rhai ieithoedd arwyddion wedi cyfieithu rhan o jw.org, gan gynnwys yr hafan. Eto, mae rhai ieithoedd arwyddion eraill heb gyfieithu’r wefan, ond mae ganddyn nhw lyfrau fideo, cylchgronau, a chyhoeddiadau eraill ar gael yn yr adran CYHOEDDIADAU.

Defnyddiwch un o’r opsiynau canlynol i gael hyd i gynnwys iaith arwyddion:

 Dewis Iaith Arwyddion

  • Dull 1: Cliciwch ar y Dewisydd Iaith i ddangos rhestr lawn o ieithoedd sydd ar gael ar jw.org.

  • Ticiwch y blwch Dangos Iaith Arwyddion yn Unig i gyfyngu’r rhestr ieithoedd i ieithoedd arwyddion yn unig.

    Fel arall, teipiwch enw’r iaith arwyddion yn y blwch testun. Mae’r rhestr wedi ei chyfyngu i ieithoedd sy’n cyfateb i’r hyn rydych yn ei deipio.

  • Dull 2: Cliciwch y ddolen “Gwylio Fideos Iaith Arwyddion” yn yr hafan. Dewiswch iaith arwyddion o’r rhestr.

Os yw’r wefan wedi ei chyfieithu i’r iaith arwyddion a ddewisoch, hon fydd iaith y safle.

Mae’n hawdd adnabod gwefan iaith arwyddion oherwydd bod gan bob opsiwn ar y ddewislen eicon. Mae pob eicon yn cynrychioli rhan o’r wefan gyda llun.

Yn yr adran CYHOEDDIADAU, mae rhai o opsiynau’r ddewislen yn defnyddio termau sy’n wahanol i’r rhai a ddefnyddir yn yr iaith lafar. Er enghraifft, ar wefannau iaith arwyddion gelwir yr opsiwn CERDDORIAETH yn CANEUON.

Defnyddiwch y dewislenni i fynd at y cynnwys rydych yn chwilio amdano. Chwaraewch neu lawrlwythwch y fideos iaith arwyddion.

Ewch at yr Adran CYHOEDDIADAU

 Ewch at CYHOEDDIADAU > DETHOLIAD O’N CYHOEDDIADAU.

Dewiswch yr iaith arwyddion a ddymunwch o’r cwymprestr. Gan fod yna gannoedd o ieithoedd ar y rhestr, efallai bydd o gymorth ichi glicio ar y cwymprestr, yna dechrau teipio enw’r iaith. Mae’r rhestr yn cyfyngu i ieithoedd sy’n cyfateb i’r hyn rydych yn ei deipio.

Os oes gan yr iaith arwyddion y dewisoch ychydig o gyhoeddiadau yn unig, byddan nhw i gyd yn ymddangos ar dudalen DETHOLIAD O’N CYHOEDDIADAU. Ar y llaw arall, pan fo gan iaith arwyddion lawer o gyhoeddiadau, dim ond ychydig o’r eitemau hynny fydd yn dangos ar y dudalen DETHOLIAD O’N CYHOEDDIADAU. Ewch at y tudalennau sy’n dangos cyhoeddiadau (er enghraifft, BEIBL, CYLCHGRONAU, LLYFRAU A LLYFRYNNAU) i weld y cyhoeddiadau iaith arwyddion sydd ar gael yn ôl y mathau hynny.

Defnyddio Ap JW Library Sign Language

Mae’r ap JW Library Sign Language yn opsiwn da os:

  •   ydych yn defnyddio fideos iaith arwyddion yn aml.

  • ydych chi eisiau’r fideos hyn ar eich dyfais symudol pan na fyddwch wedi cysylltu â’r Rhyngrwyd.

  • yw’r ap ar gael ar gyfer yr iaith arwyddion a ddefnyddiwch.

Am fanylion pellach, ewch at dudalen gymorth JW Library Sign Language.