Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

GWEFAN JW.ORG

Cael Hyd i Gyhoeddiad

Cael Hyd i Gyhoeddiad

Mae cannoedd o gyhoeddiadau digidol, sain, a fideo ar gael yn adran CYHOEDDIADAU jw.org. Defnyddiwch awgrymiadau’r erthygl hon i gael hyd i’r cyhoeddiad y chwiliwch amdano.

 Cael Hyd i Gyhoeddiad Gyda Theitl Penodol

Os ydych chi’n gwybod y teitl, neu o leiaf rhan o deitl rhyw gyhoeddiad, defnyddiwch y ffordd a ddisgrifir isod i gael hyd i gyhoeddiadau yn gyflym.

Ewch at CYHOEDDIADAU > LLYFRAU A LLYFRYNNAU.

  • Cliciwch ar y cwymprestr Pob Eitem a theipiwch air o deitl y cyhoeddiad y chwiliwch amdano. Er enghraifft, os ydych yn chwilio am y llyfr Beibl Ddysgu, teipiwch “dysgu.” Cofiwch weithiau bydd rhaid teipio ffurf wedi ei threiglo. Nawr mae’r cwymprestr yn gyfyngedig i gyhoeddiadau sydd â’r gair “dysgu” yn y teitl. Dewiswch deitl y llyfr y chwiliwch amdano.

  • Cliciwch y botwm Chwilio.

 Cael Hyd i Rifyn Penodol o Gylchgrawn

Ewch at CYHOEDDIADAU > CYLCHGRONAU.

Wrth i’r dudalen agor, fe welwch bedwar rhifyn diweddaraf yr Awake! a’r Tŵr Gwylio (rhifyn y Cyhoedd) ac wyth rhifyn diweddaraf rhifyn Astudio a fersiwn Syml Y Tŵr Gwylio. (Nid oes gan rai ieithoedd y rhifynnau i gyd.) I gael hyd i rifyn penodol o gylchgrawn, dilynwch y camau hyn:

  • Dewiswch flwyddyn a rhifyn penodol o gylchgrawn o’r cwymprestri.

  • Cliciwch y botwm Chwilio.

 Dangos Pob Fformat Sydd i’w Gael ar Gyfer y Cyhoeddiad

Mae yna ddwy wedd neu ddwy ffordd wahanol o ddangos cyhoeddiadau—gwedd grid a gwedd rhestr.

Cliciwch yr eicon Gwedd Grid i ddangos rhestr gryno o’r cyhoeddiadau. Dyma’r wedd ddiofyn.

Mae Gwedd Grid yn dangos clawr y cyhoeddiad, eiconau lawrlwytho, a theitl pob cyhoeddiad. Wrth hofran dros eicon lawrlwytho (neu dapio arno ar ddyfais symudol) cewch weld y fformatiau ffeil sydd ar gael ar gyfer y math o lawrlwytho (digidol neu sain).

Cliciwch ar eicon Gwedd Rhestr i newid y wedd.

Mae Gwedd Rhestr yn dangos pob fformat ffeil sydd ar gael ar gyfer cyhoeddiadau.

Mae rhai cyhoeddiadau ar gael mewn fersiynau ychwanegol, megis print bras. Cliciwch ar un o’r fformatiau ffeil (e.e. PDF) i weld blwch deialog gyda phob fersiwn sydd ar gael yn y fformat hwnnw. Cliciwch ddolen y fersiwn yr hoffech chi ei lawrlwytho.

 Cael Hyd i Gyhoeddiad Gyda Chynnwys Penodol

Os bydd cyhoeddiad ar gael ar gyfer darllen ar-lein fel tudalennau gwe, defnyddiwch yr opsiwn Chwilio Safle er mwyn cael hyd i erthygl neu bennod yn cynnwys geiriau neu ymadroddion penodol.

Cliciwch yr eicon Chwilio. (Nid yw’r opsiwn hwn ar gael yn Gymraeg eto.) Yn y blwch testun, teipiwch y geiriau neu’r ymadrodd rydych yn chwilio amdano, yna cliciwch y botwm Chwilio. Os ydych yn gwybod geiriau neu ymadroddion allweddol sy’n ymddangos yn y cyhoeddiad, teipiwch nhw i gyd. Gall hyn ddod â’r bennod neu’r erthygl y chwiliwch amdani yn nes at frig y canlyniadau chwilio.

Cyfyngwch y chwiliad i erthyglau yn unig drwy ddilyn y camau hyn:

  • Cliciwch y ddolen Chwilio Manwl neu Opsiynau Manwl.

  • O dan y pennawd Categori, ticiwch y blwch Cyhoeddiadau.

  • Cliciwch y botwm Chwilio.