Help Ar-lein

Defnyddio JW.ORG

Dysgu sut i ddefnyddio nodweddion gwefan jw.org. Defnyddio’r gwersi fesul cam ac awgrymiadau ar sut i lywio, chwilio, a lawrlwytho cynnwys. Cael hyd i atebion ynglŷn â jw.org.

JW Broadcasting

Help ar gyfer sianel deledu ar-lein Tystion Jehofa, tv.jw.org. Dysgwch fwy am sianeli ffrydio, defnyddio fideo ar gais, a nodweddion eraill.

JW Library

Darllenwch ac astudiwch y Beibl gan ddefnyddio’r New World Translation. Cymharwch y testun mewn amryw gyfieithiadau eraill o’r Beibl.

JW Language

Mae’r ap dysgu iaith yn cynnwys geirfa ac ymadroddion ymarferol ar gyfer y weinidogaeth mewn llawer o ieithoedd. Mae ganddo gardiau fflach, recordiadau siaradwyr iaith gyntaf, opsiwn dewis llythrennau Rhufeinig, a mwy.