Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Priodas

Allweddi i Lwyddiant

Edrychwch at Dduw am Briodas Hapus

Gall ddefnyddio dau gwestiwn syml eich helpu i wella’ch priodas.

Teuluoedd Llwyddiannus—Gwaith Tîm

A ydy chi a’ch cymar yn fwy fel dau berson sy’n rhannu ystafell yn hytrach na bod yn gwpl priod?

Sut i Ddangos Cariad

Sut gall pobl briod ddangos eu bod nhw’n caru ei gilydd? Dyma bedwar awgrym sy’n seiliedig ar egwyddorion o’r Beibl.

Byddwch yn Ffyddlon i’ch Gilydd

Beth mae bod yn ffyddlon i’ch cymar yn ei gynnwys?

Y Ffordd i Hapusrwydd—Cariad

Mae dangos a derbyn cariad yn rhan bwysig o hapusrwydd rhywun.

Yr Hyn Mae'r Beibl yn ei Ddweud

Ydy Hi’n Iawn Iddyn Nhw Fyw Gyda’i Gilydd Heb Briodi?

Dysgwch beth sydd gan y Beibl i ddweud am gariad, rhyw a byw gyda’ch gilydd.

Ydy’r Beibl yn Trafod Priodasau o’r Un Rhyw?

Yr un a sefydlodd briodas sy’n gwybod orau sut i greu uned hapus a pharhaol.

Problemau ac Atebion

Sut i Gadw Heddwch â’ch Perthnasau

Gallwch anrhydeddu eich rhieni heb effeithio ar eich priodas.

Teuluoedd Llwyddiannus—Maddeuant

Beth all eich helpu i weld y tu hwnt i amherffeithrwydd eich cymar?

Ar ôl i’r Plant Adael y Nyth

Mae rhai cyplau priod yn wynebu eu her fwyaf ar ôl i’w plant dyfu i fyny a gadael y cartref. Beth gall rhieni ei wneud i addasu i’r newid hwnnw?

Pan Ddaw Trychineb

Gofynnwch am y cymorth sydd ei angen.

Ysgaru a Gwahanu

Ydy Bywyd yn Werth ei Fyw Pan Fo Cymar yn Anffyddlon?

Mae sawl cymar dieuog wedi cael cysur o’r Ysgrythurau.

Ydy’r Beibl yn Caniatáu Ysgariad?

Dysgwch beth mae Duw yn ei ganiatáu a beth mae ef yn ei gasáu.