Neidio i'r cynnwys

Priodas

Allweddi i Lwyddiant

Edrychwch at Dduw am Briodas Hapus

Gall ddefnyddio dau gwestiwn syml eich helpu i wella’ch priodas.

Teuluoedd Llwyddiannus—Gwaith Tîm

A ydy chi a’ch cymar yn fwy fel dau berson sy’n rhannu ystafell yn hytrach na bod yn gwpl priod?

Sut i Feithrin Amynedd

Pan fydd dau berson amherffaith yn priodi, bydd amryw o broblemau yn codi. Mae amynedd yn hanfodol mewn priodas lwyddiannus.

Sut i Ddangos Cariad

Sut gall pobl briod ddangos eu bod nhw’n caru ei gilydd? Dyma bedwar awgrym sy’n seiliedig ar egwyddorion o’r Beibl.

Byddwch yn Ffyddlon i’ch Gilydd

Beth mae bod yn ffyddlon i’ch cymar yn ei gynnwys?

Y Ffordd i Hapusrwydd—Cariad

Mae dangos a derbyn cariad yn rhan bwysig o hapusrwydd rhywun.

Yr Hyn Mae'r Beibl yn ei Ddweud

Ydy’r Beibl yn Trafod Priodasau o’r Un Rhyw?

Yr un a sefydlodd briodas sy’n gwybod orau sut i greu uned hapus a pharhaol.

Problemau ac Atebion

Help i’r Rhai Sy’n Dioddef Trais yn y Cartref

Nid chi sydd ar fai am y trais a dydych chi ddim ar eich pen eich hun.

Sut i Gadw Heddwch â’ch Perthnasau

Gallwch anrhydeddu eich rhieni heb effeithio ar eich priodas.

Pan Fyddwch yn Anghytuno

Sut gall cyplau ddatrys anghytundebau a chadw perthynas heddychlon?

Teuluoedd Llwyddiannus—Maddeuant

Beth all eich helpu i weld y tu hwnt i amherffeithrwydd eich cymar?

Ar ôl i’r Plant Adael y Nyth

Mae rhai cyplau priod yn wynebu eu her fwyaf ar ôl i’w plant dyfu i fyny a gadael y cartref. Beth gall rhieni ei wneud i addasu i’r newid hwnnw?

Pan Ddaw Trychineb

Gofynnwch am y cymorth sydd ei angen.

Ysgaru a Gwahanu

Effaith Ysgariad ar Blant

Er bod rhai yn meddwl bydd ysgaru bob amser yn well i’r plant, mae ymchwil yn dangos bod yr effaith ar y plant yn gallu bod yn drychinebus.

Ydy Bywyd yn Werth ei Fyw Pan Fo Cymar yn Anffyddlon?

Mae sawl cymar dieuog wedi cael cysur o’r Ysgrythurau.

Ydy’r Beibl yn Caniatáu Ysgariad?

Dysgwch beth mae Duw yn ei ganiatáu a beth mae ef yn ei gasáu.