Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Magu Plant

Sut i Fod yn Rhiant Da

Teuluoedd Llwyddiannus—Esiampl

Os ydych chi eisiau i’ch geiriau gyffwrdd calonnau eich plant, mae’n rhaid iddyn nhw gyd-fynd â’ch gweithredoedd.

Hyfforddiant

Yr Angen am Werthoedd Moesol

Bydd dysgu gwerthoedd moesol da i’ch plant yn eu rhoi nhw ar ben ffordd.

Sut i Fod yn Gyfrifol

Pryd rydych chi’n dysgu i fod yn gyfrifol, fel plentyn neu’n oedolyn?

Sut i Ddysgu Eich Plentyn

Mae disgyblu yn golygu mwy na rheolau a chosb.

Sut i Ddyfalbarhau

Mae plant sy’n dysgu sut i ddyfalbarhau yn gallu ymdopi’n well â thrafferthion bywyd.

Sut i Helpu Eich Plentyn i Wella ei Waith Ysgol

Gwelwch sut y gallwch ganfod y rheswm y tu ôl i farciau isel ac annog plant i ddysgu.

Beth Os Yw Fy Mhlentyn yn Cael ei Fwlio?

Pedwar cam i’ch helpu chi i ddysgu eich plentyn sut i ymateb i fwli.

Amddiffyn Eich Plant

Mae Dafydd a Sara yn cael awgrymiadau ar sut i gadw’n saff.

Siarad â’ch Plant am Alcohol

Pryd a sut y dylai rhieni siarad â’u plant am y pwnc pwysig hwn?

Disgyblaeth

Buddion Hunanreolaeth

Pam mae hunanreolaeth yn bwysig, a sut gallwn ni ei meithrin?

Sut i Fod yn Ostyngedig

Bydd dysgu eich plant i fod yn ostyngedig yn eu helpu nawr ac yn y dyfodol.