Darllenwch am ddeg mab Jacob a werthodd eu brawd Joseff yn gaethwas. Darllenwch y stori ar-lein neu argraffwch y PDF.