Dysga am Lot, ei wraig a’i ferched, a dinistr Sodom a Gomorra. Darllena’r stori mewn lluniau ar lein neu cei di ei hargraffu fel PDF.