Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

STORÏAU’R BEIBL MEWN LLUNIAU

Storïau o’r Beibl Mewn Lluniau

Joseff yn yr Aifft

Darllena am Joseff a gadwodd ei ffydd yn Nuw, er iddo fynd yn gaethwas yn yr Aifft. Darllena’r stori mewn lluniau ar lein neu argraffa’r PDF.

Mwy o'r Casgliad Hwn

Moses yn Tyfu i Fyny yn yr Aifft

Pam gwnaeth mam Moses ei roi yn Afon Nîl? Dysga fwy amdano ef, ei deulu, a merch Pharo.

Joseff yn Achub Bywydau

Lawrlwytha’r stori hon a darllen am Joseff, yr un a ddefnyddiwyd gan Dduw i achub cenedl gyfan.

Stori Meibion Jacob

Sut dylet ti ymateb pan fydd dy frawd, neu dy chwaer, neu dy ffrind, yn cael rhywbeth y byddet ti’n ei hoffi?