Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

PROSIECTAU ADDOLIAD TEULUOL

Joseff yn yr Aifft

GENESIS PENODAU 39-40

Arweiniad i Rieni: Defnyddiwch y gweithgareddau hyn i astudio'r Beibl fel teulu.

PROSIECTAU ADDOLIAD TEULUOL

Joseff yn yr Aifft

GENESIS PENODAU 39-40

Arweiniad i Rieni: Defnyddiwch y gweithgareddau hyn i astudio'r Beibl fel teulu.

Mwy o'r Casgliad Hwn

Fe Wnaethon Nhw Wrando ac Ufuddhau

Beth ddysgodd Naaman i wrando ac ufuddhau? Sut mae Cristnogion ar draws y byd yn ufuddhau i Iesu heddiw?

Dysgu Oddi Wrth Eraill

Defnyddia’r gweithgareddau hyn i weld sut y gallu di efelychu esiamplau da Lot, Paul a rhai ifanc heddiw

Moses yn Tyfu i Fyny yn yr Aifft

Beth allwn ni ei ddysgu o fywyd cynnar Moses yn yr Aifft? Lawrlwythwch y gweithgareddau hyn a’u trafod fel teulu.