Lawrlwytha ac argraffa’r llun i’w liwio i ddysgu am Jacob ac Esau, yr efeilliaid nad oedden nhw bob amser yn ffrindiau da.