Darllenwch y stori gyda’ch plentyn. Lawrlwythwch y wers Feiblaidd hon ac edrychwch ar y tudalennau gyda’ch gilydd.