Lawrlwytha’r gweithgaredd hwn i ddysgu am deulu Lot, nai Abraham.