Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

GWEITHGAREDDAU ASTUDIO I BLANT

GWEITHGAREDDAU ASTUDIO I BLANT

Geiriau Pwy? (Exodus 3-12)

Lawrlwytha’r gweithgaredd astudio, darllena’r pedwar dyfyniad yno o’r Beibl, a cheisia adnabod y bobl oedd yn siarad.

Mwy o'r Casgliad Hwn

Teulu Moses

Gwasanaethodd teulu Moses Jehofa yn ffyddlon. Dysga rai o’u henwau.

Pobl Sy’n Debyg i Joseff

Lawrlwytha’r gweithgaredd astudio hwn, a noda ym mha ffordd mae’r pum cymeriad arall yn debyg i Joseff.

Cwis: Geiriau Pwy? (Genesis 41-50)

Lawrlwytha’r gweithgaredd i weld a elli di gysylltu’r bobl â’u geiriau.