Dysgu sut mae’r pridwerth yn rhodd gariadus oddi wrth Jehofa.