Sut aeth Dafydd ati i baratoi ateb ar gyfer y cyfarfod? Sut gelli di baratoi dy ateb di?