Lawrlwytha’r dudalen hon i’w lliwio. Pa lyfr mae Dafydd yn ei ddarllen? Beth y mae wedi ei ddysgu?