Caiff pawb yn y teulu ddysgu Ioan 3:16 ar gof drwy gymryd tro i ailadrodd yr adnod fesul tamaid. Lawrlwytho’r gweithgaredd hwn.