Blant, ydych chi’n dweud wrth eich rhieni faint rydych yn eu caru nhw? Lawrlwytho’r gerddoriaeth, ac yna cewch ganu’r gân gyda Sara i’ch rhieni.