Pam mae paratoi dy ateb ar gyfer y cyfarfod mor bwysig? Sut gelli di baratoi ateb?