Mae Anthony Morris, aelod o’r Corff Llywodraethol, yn cyflwyno cyfres o animeiddiadau i helpu rhieni ddysgu eu plant.