Weithiau, ydy siarad am Jehofa yn codi ofn arnat ti? Sut gall Jehofa roi hyder iti?