Sut gall y pridwerth ein helpu ni heddiw trwy gyfnodau anodd?