Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Ymdopi â Thrychineb

Dioddefaint

Dioddefaint—A Yw’n Gosb Gan Dduw?

Ydy Duw yn defnyddio salwch neu drychinebau i gosbi pobl am eu pechodau?

Pam Mae Duw yn Caniatáu Dioddefaint?

Sut daeth drygioni i’r byd, a pham mae Duw wedi caniatáu iddo bara mor hir? A fydd terfyn ar ddioddefaint rywbryd?

Pam Mae Duw yn Caniatáu Dioddefaint?

Mae llawer yn gofyn pam mae’r byd yn llawn casineb a dioddefaint. Mae gan y Beibl ateb boddhaol sy’n cysuro.

Profedigaeth

Ymdopi â Galar—Yr Hyn Gallwch Chi ei Wneud Heddiw

Mae cymryd camau positif wedi helpu llawer o bobl i ymdopi â’u galar.

Ydy Bywyd yn Werth ei Fyw Pan Fo Anwylyn yn Marw?

Ystyriwch bump awgrym ymarferol a all eich helpu i oddef colli anwylyn.

Beth Yw Gobaith y Meirw?

Beth sy’n digwydd inni pan rydyn ni’n marw? A fydden ni’n gweld ein hanwyliaid marw eto?

Yr Help Gorau ar Gyfer y Rhai Sy’n Galaru

Gall y Beibl ddarparu’r help gorau ar gyfer y rhai sy’n galaru.

Trychinebau

Ydy Bywyd yn Werth Ei Fyw Pan Fo Trychineb yn Taro?

Mae’r Beibl yn rhoi cyngor ymarferol i’ch helpu i ddod dros drychineb naturiol.

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Drychinebau Naturiol?

Ai cosb gan Dduw yw trychinebau naturiol? Ydy Duw yn helpu’r rhai sy’n dioddef o ganlyniad?

Corwynt Ynysoedd y Philipinau—Ffydd yn Trechu Trychineb

Mae goroeswyr Corwynt Haiyan yn dweud beth ddigwyddodd yn y storm.