Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cywirdeb Hanesyddol y Beibl

Pobl y Beibl

Enw Beiblaidd ar Lestr Hynafol

Mae darnau mân o lestr seramig tair mil oed a gafodd eu codi o’r pridd yn 2012 wedi ennyn diddordeb ymchwilwyr. Beth oedd mor arbennig am y darganfyddiad hwn?

Digwyddiadau yn y Beibl

Hanes Noa a’r Dilyw—Ai Dim Ond Myth Ydyw?

Yn ôl y Beibl, fe wnaeth Duw ddinistrio pobl ddrwg mewn dilyw mawr. Pa ffeithiau sy’n cefnogi’r gred bod y Beibl wedi ei ysbrydoli gan Dduw?

Bywyd yn Adeg y Beibl

Oeddet Ti’n Gwybod?—Mehefin 2017

Pam dywedodd Iesu fod y masnachwyr a oedd yn gwerthu anifeiliaid yn nheml Jerwsalem yn ‘lladron’?

Oeddet Ti’n Gwybod?—Hydref 2016

Faint o ryddid a roddodd Rhufain i’r awdurdodau Iddewig yn Jwdea yn y ganrif gyntaf? Yn yr amseroedd a fu, a fyddai rhywun yn debygol o fynd i gae dyn arall a hau chwyn yng nghanol y wenith?