Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Esblygiad neu Greadigaeth?

Y Blaned Fyw

Ni fyddai unrhyw fywyd o gwbl ar y ddaear oni bai am gyfres o “gyd-ddigwyddiadau” hynod o ffodus. A oedd y “cyd-ddigwyddiadau” hyn yn ganlyniad i hap a damwain neu a oedd yn gynllun bwriadol?

A Ddylwn i Gredu Mewn Esblygiad?

Pa esboniad sy’n gwneud mwy o synnwyr?

Beth Mae’r Beibl yn ei Ddweud am Ddeinosoriaid?

Ydy’r Beibl a gwyddoniaeth yn gytûn?