Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Ydy Duw yn Byw Mewn Lle Penodol?

Ydy Duw yn Byw Mewn Lle Penodol?

Ateb y Beibl

Ydy. Mae Duw yn byw mewn lle penodol—y nefoedd. Ystyriwch yr adnodau hyn:

Mewn gweddi, dywedodd y Brenin Solomon: “Gwrando yn y nefoedd lle rwyt ti’n byw.”—1 Brenhinoedd 8:43.

Dysgodd Iesu Grist ei ddisgyblion i gyfeirio eu gweddïau at eu “Tad sydd yn y nefoedd.”—Mathew 6:9.

Wedi i Iesu gael ei atgyfodi, “aeth y Meseia i mewn i’r nefoedd ei hun, lle mae’n ymddangos o flaen Duw.”—Hebreaid 9:24.

Mae’r adnodau hynny yn dangos yn glir fod Jehofa Dduw yn berson go iawn ac ei fod yn byw, nid ym mhobman, ond yn y nefoedd.