Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Ydy’r Beibl yn Sôn am Erthylu?

Ydy’r Beibl yn Sôn am Erthylu?

Ateb y Beibl

Mae bywyd yn gysegredig i Dduw, ac yn ei olwg ef mae hyd yn oed yr embryo yn berson ynddo’i hun. Wrth sôn am Dduw, cafodd y Brenin Dafydd ei ysbrydoli i ysgrifennu: “Roeddet ti’n fy ngweld i cyn bod siâp arna i!” (Salm 139:16) Dywedodd Duw y byddai rhywun sy’n niweidio plentyn heb ei eni yn cael ei ddwyn i gyfrif ganddo. Felly, yng ngolwg Duw, mae rhywun sy’n lladd plentyn heb ei eni yn llofrudd.—Exodus 20:13; 21:22, 23.

Ond beth pe bai sefyllfa frys yn codi wrth i’r plentyn gael ei eni a fyddai’n gorfodi’r cwpl i ddewis rhwng bywyd y fam a bywyd y baban? Yn y sefyllfa honno, fe fyddai’n rhaid i’r cwpl benderfynu pa fywyd i achub.