Ateb y Beibl

Mae sôn am hanes yr Iddewon yn y Beibl, ond dydy’r llyfr hwn ddim yn dyrchafu un genedl yn uwch nag un arall. Mewn gwirionedd, mae’n dweud: “Dw i’n deall yn iawn, bellach, y dywediad hwnnw fod Duw ddim yn dangos ffafriaeth! Mae’n derbyn pobl o bob gwlad sy’n ei addoli ac yn gwneud beth sy’n iawn.”—Actau 10:34, 35.