Mae’r taflenni astudio hwn yn seiliedig ar bennod 4 y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

Meddylia am pam roedd Iesu yn fwy na dyn da yn unig.