Mae’r taflenni astudio hwn yn seiliedig ar bennod 2 y llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu?

Dysga pam mae’r Beibl yn rhodd unigryw oddi wrth Dduw.