Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Taflenni Astudio

Lawrlwytho taflenni astudio a’u defnyddio gyda’r llyfr Beth Mae’r Beibl yn ei Wir Ddysgu? Edrych i mewn i dy gredoau a beth mae’r Beibl yn ei ddysgu, a dysgu sut i amddiffyn dy ffydd.

Beth Allwn Ni ei Ddysgu o’r Beibl?

Mae’r llyfr hwn wedi ei gynllunio i’ch helpu chi i ddysgu beth mae’r Beibl yn ei ddweud ar bynciau gwahanol, gan gynnwys pam rydyn ni’n dioddef, beth sy’n digwydd ar ôl inni farw, sut i gael teulu hapus, a mwy.

PENNOD 1

Beth Yw’r Gwir am Dduw?—Rhan 1

Sut gelli di ymateb os bydd rhywun yn dweud “Mae Duw yn cosbi pobl ddrwg drwy wneud iddyn nhw ddioddef”?

PENNOD 1

Beth yw’r Gwir am Dduw? (Rhan 2)

Ydy hi wir yn bosib i fod yn ffrind i Dduw? Beth yw enw Duw?

PENNOD 2

Y Beibl​—Llyfr Oddi Wrth Dduw (Rhan 1)

Pobl a wnaeth ysgrifennu’r Beibl, felly sut gallai fod yn llyfr oddi wrth Dduw?

PENNOD 3

Beth Yw Pwrpas Duw ar Gyfer y Ddaear (Rhan 1)

A wnaeth Duw fwriadau i bethau fod fel hyn?

PENNOD 4

Pwy Yw Iesu Grist? (Rhan 1)

Sut gallet ti ymateb i rywun sy’n dweud mai dyn da yn unig oedd Iesu?