Mae’r gwersi fideo byrion hyn yn ateb cwestiynau sylfaenol am y Beibl ac maen nhw wedi eu cysylltu i’r gwersi yn y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!