Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

GWERSI FIDEO

Fideos Beiblaidd—Dysgeidiaethau Sylfaenol

Mae’r gwersi fideo byrion hyn yn ateb cwestiynau sylfaenol am y Beibl ac maen nhw wedi eu cysylltu i’r gwersi yn y llyfryn Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

Newyddion Da Oddi Wrth Dduw!

Beth yw’r newyddion da oddi wrth Dduw? Pam y dylen ni ei gredu? Mae’r llyfryn hwn yn ateb cwestiynau cyffredin am y Beibl.

Oes Gan Dduw Enw?

Mae gan Dduw nifer o deitlau, gan gynnwys Hollalluog, Creawdwr, ac Arglwydd. Ond, mae enw personol Duw yn y Beibl dros 7,000 o weithiau.

Pwy Yw Awdur y Beibl?

Os mai dynion a ysgrifennodd testun y Beibl, ydy hi’n iawn felly i’w alw’n air Duw? Meddyliau pwy sydd yn y Beibl?

Sut Gallwn Ni Fod yn Sicr Fod y Beibl yn Wir?

Os mai Duw yw awdur y Beibl, fe ddylai fod yn llyfr hollol unigryw.

Pam Roedd Rhaid i Iesu Farw?

Mae’r Beibl yn rhoi’r pwys mwyaf i farwolaeth Iesu. A oedd pwrpas i’w farwolaeth?

Pam Creodd Duw y Ddaear?

Mae ein byd yn llawn harddwch. Mae wedi ei osod ar y pellter perffaith o’r haul, mae ongl ei gogwydd yn berffaith, ac mae’n cylchdroi ar y cyflymder perffaith. Pam rhoddodd Duw gymaint o ymdrech i greu’r ddaear?

Beth Yw Cyflwr y Meirw?

Mae’r Beibl yn addo amser pan fydd llawer o bobl yn cael eu hatgyfodi o farw’n fyw, fel cafodd Lasarus.

Beth Yw Teyrnas Dduw?

Trwy gydol ei weinidogaeth, dysgodd Iesu am Deyrnas Dduw yn fwy nag unrhyw bwnc arall. Ers canrifoedd, mae ei ddilynwyr wedi bod yn gweddïo i’r Deyrnas honno ddod.