Mae’r gwersi fideo byrion hyn yn rhoi gwybodaeth werthfawr ar gefndir a chynnwys llyfrau’r Beibl. Defnyddia’r gwersi i gyfoethogi dy brofiad o ddarllen ac astudio’r Beibl.