Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Tystion Jehofa

Cymraeg

Sut Rydych Chi’n Teimlo am y Dyfodol?

Sut Rydych Chi’n Teimlo am y Dyfodol?

A fydd pethau . . .

  • yn aros yr un fath?

  • yn mynd yn waeth?

  • yn gwella?

 MAE’R BEIBL YN DWEUD:

“Bydd [Duw] yn sychu pob deigryn o’u llygaid nhw. Fydd dim marwolaeth o hyn ymlaen, dim galaru, dim wylo, dim poen. Mae’r pethau oedd o’r blaen wedi  mynd.”—Datguddiad 21:4, beibl.net.

MAE HYNNY YN GOLYGU

Gwaith sy’n werth ei wneud.Eseia 65:21-23.

Diwedd ar salwch a dioddef.Eseia 25:8; 33:24.

Bywyd tragwyddol a hapus yng nghwmni teulu a ffrindiau.Salm 37:11, 29.

 OND ALLWN NI GREDU BETH MAE’R BEIBL YN EI DDWEUD?

Gallwn, am o leiaf ddau reswm:

  • Mae gan Dduw’r gallu i wireddu ei addewidion. Yn y Beibl, Jehofah Dduw yn unig sy’n cael ei alw’n “hollalluog” oherwydd does dim terfyn ar ei allu. (Datguddiad 15:3, Beibl Cymraeg Diwygiedig) Felly, nid yw’n anodd i Dduw gadw ei air a newid y byd er gwell. Fel mae’r Beibl yn dweud, “gyda Duw y mae pob peth yn bosibl.” —Mathew 19:26.

  • Mae Duw eisiau gwireddu ei addewidion. Er enghraifft, mae Jehofah yn edrych ymlaen yn fawr at yr amser pan fydd yn codi’r meirw yn fyw.—Job 14:14, 15.

Mae’r Beibl hefyd yn dangos bod Mab Duw, Iesu, wedi iacháu pobl o’u salwch. Pam y gwnaeth hynny? Oherwydd dyna roedd Iesu eisiau ei wneud. (Marc 1:40, 41) Pan oedd Iesu yn helpu pobl mewn angen, roedd yn adlewyrchu cymeriad ei Dad yn berffaith.—Ioan 14:9.

Felly, gallwn fod yn hollol sicr fod Jehofah a Iesu eisiau inni gael dyfodol hapus!—Salm 72:12-14; 145:16; 2 Pedr 3:9.

 CWESTIWN I FEDDWL AMDANO

Sut bydd Duw yn newid y byd?

Mae’r Beibl yn ateb y cwestiwn hwnnw yn MATHEW 6:9, 10 ac yn DANIEL 2:44.