Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Sut Rydych Chi’n Teimlo am y Beibl?

Sut Rydych Chi’n Teimlo am y Beibl?

Ydych chi’n meddwl bod y Beibl . . .

  • yn llyfr o ddoethineb dyn?

  • yn llyfr llawn chwedlau?

  • yn llyfr oddi wrth Dduw?

 MAE’R BEIBL YN DWEUD:

“Y mae pob Ysgrythur wedi ei hysbrydoli gan Dduw.”—2 Timotheus 3:16, Beibl Cymraeg Diwygiedig.

MAE HYNNY YN GOLYGU

Atebion i gwestiynau mawr bywyd.—Diarhebion 2:1-5.

Cyngor da ar gyfer bywyd hapus.—Salm 119:105.

Gobaith ar gyfer y dyfodol.—Rhufeiniaid 15:4.

 OND ALLWN NI GREDU BETH MAE’R BEIBL YN EI DDWEUD?

Gallwn, am o leiaf dri rheswm:

  • Cysondeb rhyfeddol. Cafodd y Beibl ei ysgrifennu gan ryw 40 o bobl dros gyfnod o 1,600 o flynyddoedd. Ni wnaeth y rhan fwyaf o’r ysgrifenwyr erioed gwrdd â’i gilydd. Ond eto, un thema ganolog sydd yn rhedeg trwy’r holl lyfr.

  • Gonestrwydd wrth drin hanes. Doedd haneswyr y gorffennol ddim yn hoff iawn o gofnodi methiannau eu pobl. Ar y llaw arall, roedd ysgrifenwyr y Beibl yn onest wrth gofnodi eu camgymeriadau personol yn ogystal â methiannau’r genedl.—2 Cronicl 36:15, 16; Salm 51:1-4.

  • Proffwydoliaethau dibynadwy. Ryw 200 mlynedd o flaen llaw, dywedodd y Beibl y byddai hen ddinas Babilon yn cael ei dinistrio. (Eseia 13:17-22) Datgelodd yr union ffordd y byddai Babilon yn cwympo, a hyd yn oed enw’r gorchfygwr!—Eseia 45:1-3.

Cafodd nifer fawr o broffwydoliaethau eraill hefyd eu cyflawni a hynny i’r manylyn lleiaf. Ond mae hynny i’w ddisgwyl mewn llyfr sy’n dod oddi wrth Dduw.—2 Pedr 1:21.

 CWESTIWN I FEDDWL AMDANO

Sut gall Gair Duw wneud eich bywyd yn well?

Mae’r Beibl yn ateb y cwestiwn hwnnw yn ESEIA 48:17, 18 ac yn 2 TIMOTHEUS 3:16, 17.