Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Pwy Sy’n Rheoli’r Byd?

Pwy Sy’n Rheoli’r Byd?

Beth fyddech chi’n ei ddweud?

  • Duw?

  • Dynolryw?

  • Rhywun arall?

 MAE’R BEIBL YN DWEUD:

“[Mae’r] byd i gyd yn cael ei reoli gan yr un drwg.”1 Ioan 5:19, beibl.net.

“Y rheswm pam ddaeth Mab Duw oedd i ddinistrio gwaith y diafol.”1 Ioan 3:8.

MAE HYNNY YN GOLYGU

Bod modd esbonio cyflwr y byd.Datguddiad 12:12.

Bod rheswm dros gredu y bydd y byd yn newid er gwell.1 Ioan 2:17.

 OND ALLWN NI GREDU BETH MAE’R BEIBL YN EI DDWEUD?

Gallwn, am o leiaf dri rheswm:

  • Mae rheolaeth Satan yn sicr o ddod i ben. Mae Jehofa wedi penderfynu y bydd rheolaeth Satan dros y byd yn dod i ben. Mae Duw yn addo y bydd yn ‘dwyn y grym oddi ar . . . y diafol,’ ac yn dadwneud yr holl ddrwg y mae Satan wedi ei achosi.—Hebreaid 2:14.

  • Mae Duw wedi dewis Iesu Grist i reoli’r byd. Mae Iesu yn hollol wahanol i reolwr presennol y byd. Mae Satan yn greulon a hunanol, ond mae Duw yn addo y bydd Iesu yn Frenin a fydd yn “gofalu am y gwan a’r anghenus” ac yn “eu rhyddhau nhw o afael twyll a gorthrwm.”—Salm 72:13, 14.

  • Ni all Duw ddweud celwydd. Mae’r Beibl yn dweud yn glir “ei bod yn amhosib i Dduw ddweud celwydd.” (Hebreaid 6:18) Pan fydd Jehofa yn addo gwneud rhywbeth, y mae fel petai eisoes wedi ei wneud! (Eseia 55:10, 11) “Bydd Satan, tywysog y byd hwn, yn cael ei daflu allan.”—Ioan 12:31.

 CWESTIWN I FEDDWL AMDANO

Sut bydd pethau ar y byd ar ôl cael gwared ar ei reolwr, Satan?

Mae’r Beibl yn ateb y cwestiwn hwnnw yn SALM 37:10, 11 ac yn DATGUDDIAD 21:3, 4.