Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniad

Cyflwyniad

MAE’R llyfr hwn yn cynnwys storïau gwir o’r llyfr pwysicaf erioed—y Beibl. Mae’r storïau hyn yn adrodd hanes y byd, o amser y creu hyd at ein dyddiau ni. Maen nhw hyd yn oed yn sôn am y pethau y bydd Duw yn eu gwneud yn y dyfodol.

Mae’r llyfr hwn yn cyflwyno cynnwys y Beibl, ei bobl, a’i ddigwyddiadau. Y mae hefyd yn dangos bod Duw yn dymuno i bobl gael bywyd tragwyddol mewn paradwys ar y ddaear.

Mae 116 o storïau yn y llyfr, mewn wyth rhan. Ar ddechrau pob rhan y mae crynodeb o’r hyn sydd i ddod. Mae’r storïau yn ymddangos yn nhrefn amser. Bydd hynny yn ein helpu ni i wybod pryd digwyddodd y pethau hyn.

Mae’r storïau wedi eu hysgrifennu mewn iaith syml. Bydd llawer o blant yn medru eu darllen ar eu pennau eu hunain. Bydd plant ifanc wrth eu boddau yn gwrando ar y storïau drosodd a throsodd. Bydd pobl o bob oedran yn mwynhau cynnwys diddorol y llyfr.

Ar ddiwedd pob stori mae cyfeiriadau at y Beibl, a pheth da fyddai darllen yr adnodau hynny er mwyn gweld sail y stori. Ar ôl darllen stori, edrychwch hefyd ar y cwestiynau sy’n ymddangos ar ddiwedd y llyfr, a cheisiwch gofio’r atebion.