Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 STORI 68

Atgyfodi Dau Fachgen

Atgyfodi Dau Fachgen

PETASET ti’n marw, sut byddai dy fam yn teimlo petasai rhywun yn dod â thi yn ôl yn fyw? Wrth gwrs, byddai hi wrth ei bodd. Ond, a yw’n bosibl i bobl gael eu hatgyfodi? Ydy hynny wedi digwydd o’r blaen?

Wyt ti’n gweld y bobl yn y llun? Y proffwyd Elias yw’r dyn. Gwraig weddw o dref Sareffath yw’r ddynes, a’r bachgen yw ei mab. Un diwrnod aeth y bachgen yn sâl iawn. Aeth y salwch o ddrwg i waeth nes iddo farw. Dywedodd Elias wrth y wraig: ‘Rho dy fab i mi.’

Cariodd Elias y bachgen i’r llofft a’i roi ar y gwely. Yna gweddïodd: ‘O Jehofa, tyrd â’r bachgen yn ôl yn fyw!’ A dyma’r bachgen yn dechrau anadlu eto! Aeth Elias ag ef i lawr y grisiau a dweud wrth ei fam: ‘Edrych, mae dy fab yn fyw!’ Roedd y fam yn hynod o hapus.

Un arall o broffwydi pwysig Jehofa oedd Eliseus. Yn y dechrau, roedd Eliseus yn helpu Elias, ond yn nes ymlaen, cafodd Eliseus y nerth gan Jehofa i wneud gwyrthiau. Un diwrnod, aeth Eliseus i dref o’r enw Sunem. Yno, roedd gŵr a gwraig yn garedig iawn wrtho. Ymhen amser, cafodd y wraig fachgen.

Un bore, aeth y bachgen allan at ei dad a oedd yn gweithio yn y caeau. Yn sydyn, dyma’r bachgen yn gweiddi: ‘Mae fy mhen yn brifo’n arw!’ Aeth un o’r gweision ag ef adref ac yno y bu farw. A’i chalon yn torri, aeth ei fam yn syth i nôl Eliseus.

Pan gyrhaeddodd Eliseus, aeth i mewn i’r ystafell lle roedd y bachgen yn gorwedd. Gweddïodd ar Jehofa ac yna gorweddodd yn ofalus ar gorff y bachgen. Cyn bo hir, cynhesodd y corff. Yna, dyma’r bachgen yn tisian saith gwaith. Roedd yn fyw! Pan ddaeth y fam i mewn a gweld ei mab, roedd hi wrth ei bodd!

Mae llawer o bobl yn teimlo’n drist pan fydd anwylyd yn marw. Does gennyn ni mo’r gallu i atgyfodi neb. Ond, mae gan Jehofa y gallu. Yn nes ymlaen, byddwn yn gweld sut bydd Jehofa yn atgyfodi miliynau o bobl.