Rhaglen y Gynhadledd 2019

Rhaglen ar gyfer Cynhadledd Tystion Jehofa 2019 ‘Dydy Cariad Byth yn Darfod!

Dydd Gwener

Mae rhaglen dydd Gwener yn seiliedig ar 1 Thesaloniaid 4:9—‘Dysgu gan Dduw i garu eich gilydd.’

Dydd Sadwrn

Mae rhaglen dydd Sadwrn yn seiliedig ar Effesiaid 5:2—‘Byw bywydau llawn cariad.’

Dydd Sul

Mae rhaglen dydd Sul yn seiliedig ar Jwdas 21—‘Cadwch eich hunain yng nghariad Duw.’

Gwybodaeth ar gyfer cynadleddwyr

Gwybodaeth a fydd o gymorth i gynadleddwyr.