Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Daliwch Ati i Wneud Daioni!

Daliwch Ati i Wneud Daioni!

 BORE

 • 9:30 Cerddoriaeth

 • 9:40 Cân 77 a Gweddi

 • 9:50 Pam ei Bod hi’n Anodd Gwneud Daioni?

 • 10:05 Symposiwm: Osgowch Hau i’r Cnawd

  • Defnyddiwch Gyfryngau Cymdeithasol yn Ddoeth

  • Dewiswch Adloniant Iach

  • Brwydrwch yn Erbyn Ysbryd Cenfigen

  • Buddsoddwch Mewn Dyfodol Sicr

 • 11:05 Cân 45 a Chyhoeddiadau

 • 11:15 Daliwch Ati i Wneud Daioni i Bawb

 • 11:30 Anerchiad Bedydd

 • 12:00 Cân 63

 PRYNHAWN

 • 1:10 Cerddoriaeth

 • 1:20 Cân 127 a Gweddi

 • 1:30 Anerchiad Cyhoeddus: Osgowch Herio Duw—Ym Mha Ffordd?

 • 2:00 Crynodeb o’r Tŵr Gwylio

 • 2:30 Cân 59 a Chyhoeddiadau

 • 2:40 Symposiwm: Daliwch Ati i Hau i’r Ysbryd

  • Datblygwch Arferion Astudio Da

  • Defnyddiwch Egwyddorion y Beibl i Arwain Eich Bywyd

  • Peidiwch â Bod yn Segur

 • 3:40 Beth Fyddwn Ni yn ei Fedi os Daliwn Ati?

 • 4:15 Cân 126 a Gweddi