Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Sut Mae Defnyddio’r Llyfryn Hwn

Sut Mae Defnyddio’r Llyfryn Hwn

Bydd y llyfryn hwn yn eich helpu chi i ddysgu’n uniongyrchol o dudalennau Gair Duw, y Beibl. Mae’r cyfeiriadau ar ddiwedd y paragraffau yn dangos lle yn y Beibl y cewch chi’r atebion i’r cwestiynau sy’n ymddangos mewn print trwm.

Wrth ichi ddarllen yr adnodau o’r Beibl, ystyriwch sut y maen nhw’n ateb y cwestiynau hynny. Bydd unrhyw un o Dystion Jehofah yn hapus i’ch helpu i ddeall ystyr yr Ysgrythurau.—Darllenwch Luc 24:32, 45.

Dalier Sylw: Ac eithrio’r Beiblau, mae pob cyhoeddiad y cyfeirir ato yn y llyfryn hwn yn cael ei gyhoeddi gan Dystion Jehofah.