Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 13

Beth Yw’r Newyddion Da am Grefydd?

Beth Yw’r Newyddion Da am Grefydd?

1. A yw pob crefydd yn dda?

Mae pobl ddiffuant i’w cael ym mhob crefydd. Y newyddion da yw bod Duw yn gweld y bobl hynny ac maen nhw’n bwysig iddo. Ond er tristwch mawr, mae llawer o bethau creulon wedi cael eu gwneud yn enw crefydd, neu gan bobl grefyddol. (2 Corinthiaid 4:3, 4; 11:13-15) Clywir sôn yn y newyddion am rai crefyddau sy’n cymryd rhan mewn terfysgaeth, hil-laddiad, rhyfeloedd a cham-drin plant. Mae hyn i gyd yn torri calonnau pobl sy’n credu’n ddiffuant yn Nuw!​—Darllenwch Mathew 24:3-5, 11, 12.

Mae gwir grefydd yn gogoneddu Duw ond nid yw gau grefydd yn ei blesio o gwbl. Mae gau grefydd yn dysgu syniadau nad ydyn nhw’n deillio o’r Beibl, gan gynnwys dysgeidiaethau anghywir am Dduw ac am y meirw. Ond mae Jehofah am i bobl wybod y gwir amdano.​—Darllenwch Pregethwr 9:5, 10; 1 Timotheus 2:3-5.

2. Beth yw’r newyddion da ynglŷn â chrefydd?

Nid yw Duw yn cael ei dwyllo gan grefyddau sydd yn honni eu bod nhw yn caru Duw, ond sydd mewn gwirionedd yn caru byd Satan. (Iago 4:4) “Babilon Fawr” yw’r enw y mae Gair Duw yn ei roi ar gau grefyddau’r byd oherwydd Babilon gynt oedd man cychwyn gau grefydd ar ôl y Dilyw yn amser Noa. Yn fuan, bydd Duw yn rhoi terfyn sydyn ar bob crefydd sy’n twyllo ac yn gormesu’r ddynoliaeth.​—Darllenwch Datguddiad 17:1, 2, 5, 16, 17; 18:8.

Mae mwy o newyddion da ar gael. Nid yw Jehofah wedi anghofio’r bobl ddiffuant sydd wedi eu gwasgaru drwy gau grefyddau’r byd. Y mae’n uno’r bobl hynny trwy ddysgu’r gwirionedd iddyn nhw.​—Darllenwch Micha 4:2, 5.

 3. Beth y dylai pobl ddiffuant ei wneud?

Mae gwir grefydd yn uno pobl

Mae Jehofah yn caru pobl sydd yn caru gwirionedd a daioni. Y mae yn eu hannog nhw i ddod allan o gau grefydd. Mae pobl sy’n caru Duw yn fodlon newid eu bywydau er mwyn ei blesio.​—Darllenwch Datguddiad 18:4.

Yn y ganrif gyntaf, pan glywodd pobl ddiffuant y newyddion da gan yr apostolion, roedden nhw’n llawenhau. Fe ddysgon nhw ffordd newydd o fyw a roddodd bwrpas, gobaith a hapusrwydd iddyn nhw. Fe wnaethon nhw roi’r lle cyntaf yn eu bywydau i Jehofah, ac mae hynny’n esiampl dda inni heddiw.​—Darllenwch 1 Thesaloniaid 1:8, 9; 2:13.

Mae Jehofah yn croesawu’r rhai sy’n dod allan o gau grefydd. Os ydych chi’n derbyn gwahoddiad cynnes Jehofah, byddwch yn dod yn ffrind i Dduw ac yn rhan o deulu cariadus sy’n addoli Jehofah. Cewch hefyd y gobaith o fywyd tragwyddol.​—Darllenwch Marc 10:29, 30; 2 Corinthiaid 6:17, 18.

4. Sut bydd Duw yn dod â hapusrwydd i bob cwr o’r byd?

Mae’r farnedigaeth sydd i ddod ar gau grefydd yn newyddion da. Oherwydd hynny, bydd gormes yn diflannu o’r byd. Ni fydd gau grefydd byth eto yn twyllo pobl. Bydd pawb ar y ddaear yn addoli’r unig wir Dduw.​—Darllenwch Datguddiad 18:20, 21; 21:3, 4.