Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 RHAN 12

Doethineb Dwyfol ar Gyfer Bywyd

Doethineb Dwyfol ar Gyfer Bywyd

Mae llyfr Diarhebion yn gasgliad o ddywediadau ysbrydoledig—gan Solomon yn bennaf—sy’n rhoi cyngor ar gyfer bywyd bob dydd

A YW Jehofa yn Rheolwr doeth? Un ffordd sicr o ateb y cwestiwn hwnnw yw ystyried y cyngor y mae yn ei roi. A yw’r cyngor yn effeithiol? Ydy bywyd yn well o’i roi ar waith? Ysgrifennodd y Brenin doeth Solomon gannoedd o ddiarhebion. Maen nhw’n cyffwrdd ar bron pob agwedd ar fywyd. Ystyriwch rai enghreifftiau.

Ymddiried yn Nuw. I gael perthynas dda â Jehofa mae’n rhaid ymddiried ynddo. Ysgrifennodd Solomon: “Ymddiried yn llwyr yn yr ARGLWYDD, a phaid â dibynnu ar dy ddeall dy hun. Cydnabydda ef yn dy holl ffyrdd, bydd ef yn sicr o gadw dy lwybrau’n union.” (Diarhebion 3:5, 6) Rydyn ni yn ymddiried yn Nuw drwy chwilio am ei arweiniad a’i ddilyn, ac mae hyn yn rhoi ystyr i’n bywydau. Bydd hyn yn llawenhau calon Duw ac yn ateb cyhuddiadau Satan.—Diarhebion 27:11.

Trin eraill yn ddoeth. Heddiw, mae cyngor Duw i wŷr, i wragedd, ac i blant yn fwy perthnasol nag erioed. Mae Duw yn annog y gŵr i aros yn ffyddlon i’w wraig, gan ddweud: “Llawenha yng ngwraig dy ieuenctid.” (Diarhebion 5:18-20) Ym mhennod olaf llyfr y Diarhebion, mae disgrifiad hyfryd o wraig fedrus sy’n ennyn edmygedd y gŵr a’r plant. (Diarhebion, pennod 31) Ac mae plant yn cael eu hannog i fod yn ufudd i’w rhieni. (Diarhebion 6:20) Mae’r llyfr hefyd yn dangos bod cyfeillgarwch yn ein helpu i osgoi bod yn hunanol. (Diarhebion 18:1) Gall ffrindiau fod yn ddylanwad da neu ddrwg arnon ni, felly, mae’n rhaid dewis yn ofalus.—Diarhebion 13:20; 17:17.

Gofalu amdanon ni’n hunain. Mae’r Diarhebion yn rhoi cyngor doeth ar sut i osgoi problemau gydag alcohol, ar sut i feithrin emosiynau cadarnhaol ac osgoi’r rhai niweidiol, ac ar sut i fod yn weithiwr da. (Diarhebion 6:6; 14:30; 20:1) Ceir rhybuddion fod dilyn cyngor dynol sy’n anwybyddu doethineb Duw yn arwain i drychineb. (Diarhebion 14:12) Mae’n ein hannog ni i amddiffyn ein meddyliau rhag dylanwadau niweidiol oherwydd bod ein meddyliau yn llywio cwrs ein bywydau.—Diarhebion 4:23.

Mae miliynau o bobl ledled y byd wedi darganfod bod dilyn cyngor dwyfol yn gwella eu bywydau. O ganlyniad i hynny, maen nhw’n derbyn mai Jehofa yw’r Rheolwr mwyaf doeth.

—Yn seiliedig ar lyfr y Diarhebion.