Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Llinell Amser y Beibl

Llinell Amser y Beibl
 1. “Yn y dechreuad . . . ”

 2. 4026 COG Creu Adda

 3. 3096 COG Marwolaeth Adda

 4. 2370 COG Dechrau’r Dilyw

 5. 2018 COG Geni Abraham

 6. 1943 COG Cyfamod ag Abraham

 7. 1750 COG Gwerthu Joseff yn gaethwas

 8. Cyn 1613 COG Prawf Job

 9. 1513 COG Gadael yr Aifft

 10. 1473 COG Israel yn mynd i mewn i Ganaan dan arweiniad Josua

 11. 1467 COG Y rhan fwyaf o Ganaan wedi ei gorchfygu

 12. 1117 COG Eneinio Saul yn frenin

 13. 1070 COG Cyfamod Duw â Dafydd am Deyrnas

 14. 1037 COG Solomon yn dod yn frenin

 15. 1027 COG Gorffen adeiladu’r deml yn Jerwsalem

 16. Tua 1020 COG Gorffen ysgrifennu Caniad Solomon

 17. 997 COG Rhannu Israel yn ddwy deyrnas

 18. Tua 717 COG Gorffen casglu’r Diarhebion

 19. 607 COG Dinistrio Jerwsalem; dechrau’r alltudiaeth ym Mabilon

 20. 539 COG Cyrus yn gorchfygu Babilon

 21. 537 COG Alltudion Iddewig yn dychwelyd i Jerwsalem

 22. 445 COG Ailadeiladu muriau Jerwsalem; dechrau’r 69 wythnos o flynyddoedd

 23. Ar ôl 443 COG Malachi’n gorffen ei lyfr proffwydol

 24. 2 OG Geni Iesu tua

 25. 29 OG Bedyddio Iesu ac yn dechrau pregethu am Deyrnas Dduw

 26. 31 OG Iesu’n dewis ei 12 apostol; ac yn rhoi ei Bregeth ar y Mynydd

 27. 32 OG Iesu’n atgyfodi Lasarus

 28. Nisan 14, 33 OG Marwolaeth Iesu (Mae Nisan yn cyfateb i ran o fis Fawrth a rhan o fis Ebrill)

 29. Nisan 16, 33 OG Atgyfodi Iesu

 30. Sifan 6, 33 OG Pentecost; tywallt yr ysbryd glân (Mae Sifan yn cyfateb i ran o fis Mai a rhan o fis Mehefin)

 31. 36 OG Cornelius yn dod yn Gristion

 32. Tua 47-48 OG Taith genhadol gyntaf Paul

 33. Tua 49-52 OG Ail daith genhadol Paul

 34. Tua 52-56 OG Trydedd daith genhadol Paul

 35. Tua 60-61 OG Paul yn ysgrifennu llythyrau o’r carchar yn Rhufain

 36. Cyn 62 OG Iago, hanner brawd Iesu, yn ysgrifennu ei lythyr

 37. 66 OG Iddewon yn gwrthryfela yn erbyn Rhufain

 38. 70 OG Jerwsalem a’r deml yn cael eu dinistrio gan y Rhufeiniaid

 39. Tua 96 OG Ioan yn ysgrifennu Datguddiad

 40. Tua 100 OG Marwolaeth Ioan, yr olaf o’r apostolion