Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

Cyflwyniad

Cyflwyniad

Mae Duw fel tad cariadus. 1 Pedr 5:​6, 7

Duw yw ein creawdwr, mae’n gofalu amdanon ni. Fel mae tad doeth a chariadus yn arwain ei blant, y mae Duw yn dysgu pobl ym mhobman y ffordd orau i fyw.

Mae Duw yn datgelu gwirioneddau gwerthfawr sy’n rhoi gobaith a llawenydd inni.

Os ydych chi’n gwrando arno, bydd Duw yn eich arwain chi ac yn eich helpu chi i ddelio â phroblemau.

Ond yn fwy na hyn​—byddwch yn byw am byth!

 Mae Duw yn dweud: “Gwrandewch arnaf, dewch ataf . . . a byddwch fyw.” Eseia 55:3