Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Gwrando ar Dduw a Byw am Byth

Mae’r Creawdwr yn barod i’n harwain, ein hamddiffyn, a’n bendithio.

Cyflwyniad

Oherwydd bod Duw yn caru pobl gymaint, mae’n ein sygu’r ffordd orau o fyw.

Sut Rydyn Ni’n Gwrando ar Dduw?

Rhaid inni wybod beth i’w wneud a phwy sy’n gallu ein helpu i’w wneud.

Pwy Yw’r Gwir Dduw?

Cawn ddysgu am enw Duw a’i briodoleddau.

Sut Roedd Bywyd ym Mharadwys?

Mae rhan gyntaf y Beibl yn ei ddisgrifio.

Gwrandawon Nhw ar Satan—Beth Oedd y Canlyniadau?

Pethau drwg yn digwydd o hyn ymlaen.

Y Dilyw—Pwy Wrandawodd? Pwy Na Wrandawodd?

Pa agweddau gwahanol pobl ddaeth i’r amlwg?

Beth Rydyn Ni’n ei Ddysgu o’r Dilyw?

Nid rhyw hen chwedl yw hon.

Pwy Oedd Iesu?

Pam mae’n bwysig inni wybod amdano?

Beth Mae Marwolaeth Iesu yn ei Olygu i Chi?

O ganlyniad i’w farwolaeth, daw bendithion rhyfeddol.

Pryd Bydd Paradwys yn Dod?

Rhagfynegodd y Beibl ddigwyddiadau wrth i’r amser agosáu.

Ydy Jehofa yn Gwrando Arnon Ni?

Am ba fath o bethau gallwch chi sôn am wrth Dduw?

Sut Gallwch Chi Gael Bywyd Teuluol Hapus?

Mae’r Un a greodd y briodas yn rhoi’r cyngor gorau..

Beth Mae’n Rhaid Inni ei Wneud i Blesio Duw?

Mae yna bethau mae Duw yn eu casáu a phethau eraill y mae’n eu caru.

Sut Gallwch Ddangos Eich Bod Chi’n Ffyddlon i Jehofa?

Bydd eich dymuniad i fod yn ffyddlon yn effeithio ar eich penderfyniadau.