Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r isddewislen

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Cymraeg

Pwy Sy’n Gwneud Ewyllys Jehofa Heddiw?

 GWERS 22

Beth Sy’n Digwydd Mewn Swyddfa Gangen?

Beth Sy’n Digwydd Mewn Swyddfa Gangen?

Ynysoedd Solomon

Canada

De Affrica

Mae aelodau teulu Bethel yn gweithio mewn gwahanol adrannau er mwyn gofalu am y gwaith pregethu mewn un neu fwy o wledydd. Maen nhw’n gwneud gwaith cyfieithu, yn argraffu cylchgronau, yn rhwymo llyfrau, yn storio cyhoeddiadau, yn creu cynyrchiadau sain, yn gwneud DVDs, ac yn gofalu am faterion eraill yn y rhanbarth.

Mae Pwyllgor Cangen yn goruchwylio’r gwaith. Mae’r Corff Llywodraethol yn rhoi’r cyfrifoldeb o redeg pob swyddfa gangen i Bwyllgor Cangen sy’n cynnwys o leiaf dri henuriad cymwys. Mae’r pwyllgor yn rhoi gwybod i’r Corff Llywodraethol am gynnydd y gwaith yn y gwledydd sydd o dan ei ofal, a hefyd am unrhyw broblemau sy’n codi. Mae adroddiadau o’r fath yn helpu’r Corff Llywodraethol i benderfynu pa bynciau y dylen nhw eu trafod yn y cyhoeddiadau, yn y cyfarfodydd, ac yn y cynulliadau. Mae’r Corff Llywodraethol yn anfon cynrychiolwyr i ymweld â’r canghennau’n rheolaidd, ac i roi arweiniad i Bwyllgorau’r Canghennau. (Diarhebion 11:14) Trefnir rhaglen arbennig sy’n cynnwys anerchiad gan gynrychiolydd y pencadlys, er mwyn calonogi’r rhai sydd dan ofal y gangen honno.

Mae’r Gangen yn cefnogi’r cynulleidfaoedd o dan ei gofal. Mae brodyr cyfrifol yn y swyddfa gangen yn rhoi caniatâd i ffurfio cynulleidfaoedd newydd. Maen nhw hefyd yn cyfarwyddo gwaith yr arloeswyr, y cenhadon, a’r arolygwyr cylchdaith sy’n gwasanaethu yn nhiriogaeth y gangen. Maen nhw’n trefnu cynulliadau a chynadleddau, yn cydlynu’r gwaith o adeiladu Neuaddau’r Deyrnas, ac yn sicrhau bod y cyhoeddiadau’n cyrraedd y cynulleidfaoedd. Mae’r holl waith sy’n cael ei wneud yn y gangen yn cyfrannu at y gwaith pregethu.—1 Corinthiaid 14:33, 40.

  • Sut mae Pwyllgorau Cangen yn cynorthwyo’r Corff Llywodraethol?

  • Am ba gyfrifoldebau mae’r swyddfa gangen yn gofalu?