Neidio i'r cynnwys

Neidio i'r cynnwys

Tystion Jehofa

Dewis iaith Cymraeg

 GWERS 27

Sut Gall y Llyfrgell yn Neuadd y Deyrnas Ein Helpu Ni?

Sut Gall y Llyfrgell yn Neuadd y Deyrnas Ein Helpu Ni?

Israel

Gweriniaeth Tsiec

Benin

Ynysoedd Caiman

Hoffech chi wneud mwy o ymchwil er mwyn dyfnhau eich gwybodaeth o’r Beibl? Hoffech chi wybod mwy am adnod benodol, person, lle, neu am unrhyw beth sy’n cael ei drafod yn y Beibl? Neu, hoffech chi wybod sut i ddod o hyd i gyngor yng Ngair Duw a fydd yn eich helpu gyda rhyw broblem benodol? Os felly, ewch ati i ddefnyddio llyfrgell Neuadd y Deyrnas.

Mae’n cynnwys offer ymchwil defnyddiol. Mae’n debyg na fydd gennych holl gyhoeddiadau Tystion Jehofa sydd ar gael yn eich iaith chi. Ond mae llyfrgell Neuadd y Deyrnas yn cynnwys y rhan fwyaf o’r cyhoeddiadau diweddaraf. Efallai hefyd y bydd yn cynnwys nifer o gyfieithiadau o’r Beibl, geiriaduron da, a chyfeirlyfrau defnyddiol eraill. Mae croeso ichi ddefnyddio’r llyfrgell cyn y cyfarfodydd neu ar eu hôl. Os yw cyfrifiadur ar gael, efallai y bydd Watchtower Library wedi ei osod arno. Rhaglen electroneg yw hon, sy’n cynnwys nifer mawr o’n cyhoeddiadau ynghyd â pheiriant chwilio hawdd ei ddefnyddio er mwyn dod o hyd i wybodaeth ar unrhyw bwnc, gair neu adnod.

Mae’n ddefnyddiol ar gyfer myfyrwyr y Cyfarfod Ein Bywyd a’n Gweinidogaeth. Efallai y byddwch yn gallu defnyddio llyfrgell Neuadd y Deyrnas ar gyfer paratoi eich aseiniadau. Mae arolygwr y Cyfarfod Ein Bywyd a’n Gweinidogaeth yn gofalu am y llyfrgell ac yn sicrhau bod y cyhoeddiadau diweddaraf ar gael a bod popeth yn ei le. Bydd ef neu eich athro Beiblaidd yn hapus i ddangos ichi sut mae dod o hyd i wybodaeth yn y llyfrgell. Sut bynnag, ni ddylid mynd â llyfrau allan o’r llyfrgell. Mae’n bwysig hefyd inni drin y llyfrau yn ofalus a pheidio ag ysgrifennu ynddyn nhw.

Yn ôl y Beibl, er mwyn inni gael “gwybodaeth o Dduw,” mae’n rhaid inni fod yn fodlon ‘cloddio amdani fel am drysor.’ (Diarhebion 2:1-5) Gall llyfrgell Neuadd y Deyrnas eich helpu chi i ddechrau gwneud hynny.

  • Pa offer ymchwil sydd ar gael yn llyfrgell Neuadd y Deyrnas?

  • Pwy all eich helpu chi i wneud y defnydd gorau o’r llyfrgell?